KANTİTATİF EEG
(BEYİN HARİTALAMASI)
FONKSİYONEL VE SPEKTROSKOPİK MRI
BEYİN "CHECK-UP"I
Demans Nedir?
Demans belirtileri nelerdir?
Demans kimlerde görülür?
Tedavisi var mıdır?
Hasta yakınları ne yapmalıdır?
Demans Erken Tanı Merkezi
Demans Hakkında Sık Sorulan Sorular
Psikiyatrik
hastalıklarla
demansın ilişkisi olabilir mi?
Depresyon'dan Alzheimer'a...
Basit Unutkanlıktan Bunamaya
e-Psikiyatri Nöropsikiyatri Portali
 

Demans Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları

1. Demans nedir?
2. Demans belirtileri nelerdir?
3. Demans kimlerde sıklıkla görülür, kimler risk altındadır?
4. Demans nasıl teşhis edilir?
5. Demans tedavi edilebilir mi?
6. Hasta yakınlarına öneriler nelerdir?
7. Demans ve Alzheimer aynı şey midir?
8. Lewy Body Demans nedir?
9. Pick's Hastalığı nedir?
10. Diğer demans çeşit ve sebepleri nelerdir?
11. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi nereden, nasıl edinebilirim?
1. Demans nedir?
Genellikle 50 yaşının üzerinde ortaya çıkan ve çoğu kez yavaş ilerleyici olan, beynin bilgi,davranış ve gündelik yaşamı sürdürme konularında gösterdiği yetersizliktir.
2. Demans belirtileri nelerdir?
Başta unutkanlık olmak üzere,dil,beceri,yönelim konularında yaşanan yetersizlikler;kişilik ve davranış değişimleri, bağımsızlığı yitirme.
3. Demans kimlerde sıklıkla görülür, kimler risk altındadır?
Ailesinde demans ve kronik psikiyatrik hastalıklar olanlar,kronik depresyonu olanlar,beyin damar hastalığı risk faktörleri olanlar,kronik kafa travması geçirenler,ileri yaşlılık(>80)
4. Demans nasıl teşhis edilir?
Kişi ve ailesinin verdiği öyküyle,nöropsikolojik testlerle,beyin haritalamasıyla,bazı kan testleriyle,MR ve SPECT gibi tetkiklerle.
5. Demans tedavi edilebilir mi?
Bazı nedenlere bağlı olarak gelişen demansların tedavisi olabilir.Bunlar arasında hipotiroidi,hidrosefali,depresyon,vitamin eksiklikleri yer alır.Diğer demanslarda kesin tedavi olmayıp,amaç ilerlemenin yavaşlatılmasıdır.
6. Hasta yakınlarına öneriler nelerdir?
Kendileriyle ilgili tetkikler yaptırmaları, hastalarına anlayış göstermeleri ve hastalarını periyodik olarak ilgili uzmanlara göstermeleri.
7. Demans ve Alzheimer aynı şey midir?
İkisinin arasındaki ilişki şu şekilde ifade edilebilir; her demans Alzheimer hastalığı değildir ama her Alzheimer hastalığı demanstır. Alzheimer hastalığı dışında demansa neden olan bir çok hastalık ve durum vardır.
8. Lew Body Demans nedir?
Lewy Cisimcikli Demans olarak yazılması daha uygun olur. Bu hastalık Parkinson hastalığıyla ilişkili ancak demans bulgularının daha erken çıktığı özel bir demans türüdür. Bu hastalarda unutkanlık, durgunluk, yavaşlama, hayal görme, düşmeler sıktır.
9. Pick's Hastalığı nedir?
Bu hastalık erken dil bozukluğuyla ortaya çıkan ve ardından davranış bozukluklarının geliştiği beynin ön ve yan loblarının ağırlıklı olarak etkilendiği bir demanstır.
10. Diğer demans çeşit ve sebepleri nelerdir?
Bunlar arasında kronik beyin damar hastalığına bağlı demans, alkolik demans,depresif demans,infeksiyonlara bağlı demans vs yer alır.
11. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi nereden, nasıl edinebilirim?
Demans ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ'a Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi ve NPiSTANBUL Psikiyatri Hastanesi'ni arayarak ulaşabilirsiniz.
Prof. Dr. Oğuz TANRIDAĞ'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastaların hekimleriyle mevcut ilişkilerini ikame etmek üzere değil, desteklemek üzere tasarlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgiler bir hekime danışmanın yerine geçmez.
Bu sitede yer alan bilgiler NPiSTANBUL Psikiyatri Hastanesi Demans Erken Tanı Merkezi ve Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi uzmanlarının karşılıksız katkılarıyla derlenmiştir.